Välkommen till Linköping!

När vi har publicerat PM hittar ni där all väsentlig information för årets SM/JSM.