Svensk Simidrott erbjuder ett stort antal samarbetsmöjligheter
inom alla våra simidrotter 

Vi utgår alltid från våra partners behov när vi skräddarsyr samarbeten. Oavsett om ett samarbete rör omfattande exponeringsrättigheter (ex. TV-synlighet via alla våra landslag), riktade erbjudanden till  någon av våra målgrupper, separata konceptsamarbeten eller ett renodlat leverantörssamarbete utgår vi alltid från de specifika förutsättningar som just du har.

Vår breda verksamhet innebär stora möjligheter att hitta vägar till relevanta partnerskap, oavsett om ert syfte är att driva varumärkeskännedom, skapa relation, skapa direkt försäljning eller om ni vill bidra till ett bättre och tryggare samhälle.   

Välkommen att kontakta oss om du vill vet mer om vad vi kan tillföra er:

Jan Dahlberg, Marknadschef, Svensk Simidrott
E-post: jan.dahlberg@svensksimidrott.se
Telefon: 0701-43 84 00